top of page
搜尋

慳得一蚊得一蚊"呢句說話幾時都啱使"

今時今日隨咗慳錢之外仲要慳得夠Smart!點樣慳?點樣Smart? 

好似當您外出嘅時候,屋企可以「自動」關閉不必要的設備電源 例如:空調、燈光。


可以點樣做?

使用一啲智能裝置再加上編程嘅設計 就可以做到更慳錢嘅效果。


你會問,使用智能產品會唔會用多D錢?

好多人以為使用智能產品會用多左錢,但其實反而可以幫你慳錢!

例如智能淋浴花灑。 可以慳到節省50%的水,可以更有效節省淋浴用水 用少左水自然就可以慳到錢!


除此之外,隨著技術進步和智能技術的引入, 智能化的冰箱、洗衣機等等。 都已經被證明具有比普通家居更低的耗電量。

想知道更多有關慳錢攻略?

可以留低聯絡資料獲取更多資訊。
5 次查看

Kommentarer


bottom of page